Dodatkowe usługi

Zgodnie z aktualnymi trendami i potrzebami rynku poszerzamy zakres usług

Sprzedaż spółek

  1. Gotowe spółki z o.o. – nowe
  2. Spółki z o.o. – kilkuletnie
  3. spółki z o.o. – ze stratą podatkową

Aktualnie do sprzedaży

  • spółka z o.o. 5 (pięcio)letnia
    strata 100 000,00 PLN

 

  • spółka z o.o. 8 (ośmio) letnia
    – strata 130 000,00 PLN